Evaluarea activităţii didactice

Cadrele didactice sunt evaluate periodic, printr-o procedură care cuprinde trei componente : autoevaluarea, evaluarea din partea studenţilor şi evaluarea colegială, evaluare care permite :

-          studenţilor să-şi exprime poziţia fată de calitatea cadrelor didactice ;

-          să faciliteze fiecarui cadru didactic autoevaluarea unitară şi obiectivă ;

-          materializarea  prin aprecierea cantitativă colegială, faţă de fiecare membru al catedrei ;

-          ierarhizarea cadrelor didactice în funcţie de performanţă.

Atributiile cadrului didactic

Regulament evaluare cadre didactice de catre managementul institutiei

Regulament evaluare colegiala

Regulament autoevaluare