Procedura

REGULAMENT

privind

 

EVALUAREA CADRELOR DIDACTICE DE CĂTRE MANAGEMENTUL INSTITUTIEI

 

  1. DOMENIU

Regulamentul se aplică tuturor cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Universităţii „AndreiSaguna”. Evaluarea este obligatorie şi se realizează la sfârşitul fiecărui an universitar.

 

  1. 2.      SCOP

Regulamentul stabileşte modalitatea de evaluare a fiecărui cadru didactic de către managementul instituţiei. Evaluarea are în vedere stabilirea performanţelor în predare/seminarizare, cercetare, precum şi contribuţiile aduse prestigiului Universităţii şi comunităţii academice a acesteia.

 

  1. 3.      DESCRIEREA PROCESULUI DE EVALUARE

 

Organizarea procesului de evaluare

a)      evaluarea este coordonată de directorul de departament din care face parte cadrul didactic evaluat;

b)      procesul de evaluare a fiecărui cadru didactic de către managementul instituţiei, în U.A.S., se bazează pe activităţile de predare, cercetare şi pe contribuţiile aduse prestigiului Universităţii şi comunităţii academice a acesteia;

 

Desfăşurarea procesului de evaluare

a)      Procesul de evaluare se va desfăşura pe baza programării stabilite de către Senatul Universităţii, pentru toate cadrele didactice din cadrul U.A.S.;

b)      Directorul de departament va completa anual „Raportul de evaluare al cadrului didactic”,  ţinând cont de:

-          evaluarea cadrelor didactice de către studenţi (25%); in cazul în care rata de răspuns a studentilor este sub 20% evaluarea nu este relevantă si se va nota cu 1

-          evaluarea colegială (25%);

-          autoevaluare (50%).

c)                 Pentru fiecare categorie de mai sus punctajul minim este 1 iar punctajul maxim este 10

d)     Raportul de evaluare al fiecărui cadru didactic va fi depus la preşedintele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii care, după verificare, îl va înainta Rectorului Universităţii.

e)      Rezultatele menţionate în Raportul de evaluare al cadrului didactic, potrivit reglementărilor legale în vigoare, vor fi avute în vedere la promovarea personalului didactic.

 

Concluzii

-          Rezultatul evaluării fiecărui cadru didactic va fi analizat de Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a U.A.S., iar dacă este cazul vor fi făcute recomandări;

-          Recomandările Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii sunt obligatorii pentru fiecare cadru didactic

 

  1. 4.      RESPONSABILITĂŢI

 

a)      Biroul departamentului răspunde pentru planificarea şi realizarea acţiunilor de evaluare conform prezentului regulament;

b)      Fiecare cadru didactic răspunde pentru veridicitatea datelor trecute în fişa de autoevaluare, precum şi pentru respectarea recomandărilor Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;

 

 

5. DISPOZIŢII FINALE

 

Prezentul Regulament, aprobat în şedinţa de Senat din 20.08.2012 şi intra în vigoare începând cu anul universitar 2012-2013.

 

6. ANEXE

Anexa 1: Raportul de evaluare al cadrului didactic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport de evaluare al cadrului didactic

 

 

 

Facultatea ................................................

Departamentul ....................................................

Cadrul didactic evaluat ..........................

 

 

 

Autoevaluare

 

 

 

A

Evaluare colegială

 

 

EC

Evaluarea activităţilor didactice de către studenţi

ES

Total evaluare

 

Punctaj obţinut

 

 

 

 

 

Ponderea criteriului

50%

25%

25%

 

Evaluarea finală

 

 

 

 

 

Total Evaluare Finală = Punctaj A*50% + Punctaj EC*25%+Punctaj ES*25%

 

Data

 

 

Evaluare Decan

Nr

Criteriul

Punctaj

 1

Calitatea activităţii desfăşurate cu studenţii

 

 2

Calitatea activităţii didactice

 

3

Calitatea activităţii desfăşurate în comunitatea academică

 

4

Participarea la activităţi extradidactice

 

5

Prezenţă la activităţile didactice

 

 

TOTAL

 

 

NOTĂ: Aprecierea decanului se face după cele cinci criterii enumerate, punctajul acordat fiecărui criteriu este maxim 20 puncte / criteriu indiferent de gradul didactic


TOTAL GENERAL:                                            

 

CALIFICATIV:                                                     

 

`                                  DECAN,