Obiective

 Art. 7. Atribuţiile Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calităţii

-          la nivelul Universitatii elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament de functionare al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii;

-          adopta politica privind calitatea;

-          planifica si orienteaza Sistemul de Management al Calitatii;

-          stabileste obiectivele privind calitatea în Universitatea „Andrei Şaguna”;

-          coordoneaza activitatea Serviciului de Asigurare a Calitatii si a celorlalte unitati cu competente în asigurarea calitatii;

-          face propuneri de alocare a resurselor pentru sistemul calitatii;

-          informeaza dupa caz Rectorul, Biroul Senatului sau Senatul Universitatii privind starea Sistemului de Management al Calitatii;

-          identifica probleme si propune Rectorului, Biroului Senatului sau Senatului niversitatii, programe de îmbunatatire a calitatii proceselor de predare-învatare, cercetare stiintifica si servicii academice, si alocarea resurselor necesare;

-          elaborarea anuală, până la data stabilită prin proceduri interne, a unui raport cu privire la calitatea serviciilor educaţionale

-          evaluarea periodică, la intervale de maximum patru ani, a calităţii activităţii fiecărui cadru didactic şi a fiecărui program de studiu