Prezentare

In ședinta Senatului Universității din data de 17 mai 2019  s-a aprobat lansarea spre dezbatere publică a Cartei UAS și a procedurii pentru transmiterea de propuneri privind proiectul acesteia.

Propunerile vor fi trimise în fomat editabil (DOC, DOCX) până la data de 28 iunie 2019, la adresa de e-mail contact@andreisaguna.ro .

Echipa

  • Adrian Cristian Papari, prof.univ.dr., rector, președinte CEAC
  • Neluţa Mitea, conf. univ. dr., membru CEAC
  • Nela Manole, conf. univ. dr., membru CEAC
  • Elisabeta Nicorescu, prof. univ. dr., membru CEAC
  • Petcu Stefania Mona Lisa, student, membru CEAC
  • Andra Seceleanu, prof.univ.dr., director DAC
  • Nicolae Sava, lector dr., membru DAC, auditor intern
  • Oana Păun, lector dr., membru DAC, auditor intern
  • Sintea Lucica, drd,  auditor intern

Contact

Departamentul pentru Managementul Calităţii

Universitatea "ANDREI ŞAGUNA"
bd. Alexandru Lăpuşneanu 13
Constanţa 900196
[tel/fax] : 0241 662520, 510500