Prezentare

Departamentul pentru Asigurarea Calităţii (DAC) reprezintă un compartiment de specialitate cu rol de coordonare şi execuţie, care sprijină Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în realizarea managementului calităţii, prin planificarea acţiunilor, organizarea echipelor de lucru pentru elaborarea documentelor, instruirea personalului privind asigurarea calităţii şi gestionarea documentelor sistemului de Managementul Calităţii.

 

Atributiile directorului

 1. Atribuţii delegate: asigurarea calităţii activităţiilor desfăşurate în U.A.S.

 2. Continutul atributiilor delegate:

  • coordoneaza intreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calitatii in universitate;
  • propune spre aprobare structura organizationala corespunzatoare sistemului de asigurare a calitatii;
  • coordoneaza si controleaza activitatea responsabililor cu asigurare a calitatii pe facultati;
  • coordoneaza programul de elaborare si a indicatorilor de calitate la nivelul fiecareii entitati din universitate;
  • coordoneaza procesul de evaluare interna efectuat de studenti ca partener principal al procesului educational;
  • elaboreaza si implementeaza ghidul de evaluare interna a intregului proces educational;

Echipa

 • Adrian Cristian Papari, prof.univ.dr., rector, președinte CEAC
 • Neluţa Mitea, conf. univ. dr., membru CEAC
 • Nela Manole, conf. univ. dr., membru CEAC
 • Elisabeta Nicorescu, prof. univ. dr., membru CEAC
 • Petcu Stefania Mona Lisa, student, membru CEAC
 • Andra Seceleanu, prof.univ.dr., director DAC
 • Nicolae Sava, lector dr., membru DAC, auditor intern
 • Oana Păun, lector dr., membru DAC, auditor intern
 • Sintea Lucica, drd,  auditor intern

Contact

Departamentul pentru Managementul Calităţii

Universitatea "ANDREI ŞAGUNA"
bd. Alexandru Lăpuşneanu 13
Constanţa 900196
[tel/fax] : 0241 662520, 510500